EMITANCJA.

                                                                                                   Pokutnica.