EMITANCJA.

LIGHT EMITTANCE.

 

 

 

      Emitancja światła.